Idag skriver jag som gästkrönikör i Bulletin om Ai

Idag skriver jag som gästkrönikör i Bulletin om hurvida Ai verkligen ger ett bättre samhälle. ”AI håller på att ta världen med storm, men kommer det skicka oss alla på drömsemester, eller ut i en på mening tömd ökenvandring? frågar sig gästkrönikören Jonas Wahlin.” https://bulletin.nu/gastkronika-ai-som-paradis-eller-mardrom

Fortsätt läsa

Stimulanssjukan – Del 1 om ’The Dark age of Technology’

Det händer saker i nuet som man inte förstår omfattningen av nu och följderna blir tydliga långt senare. Saker som vi ser som helt naturliga delar av livet och har väldigt få kritiska tankar om. Kanske reflekterar vi inte alls över dem och de tillåts ta över våra liv mer och mer. Det uppmuntras av i nästan alla som den rätta vägen att gå – med motiveringen att ”det är framtiden”. Människans historia går tillbaka flera hundra tusen år, kanske flera miljoner år beroende på vart man börjar räkna. Vårt civilisationsbyggande började cirka 12000 år sen med permanenta boplatser och

Fortsätt läsa

Den levande maskinen – del 4 om Ai

I de tidigare texterna om Ai har jag skrivit om Vad Ai egentligen vill, samt hur människor använder Ny teknologi för att projecera sina räddslor eller fantasier samt de stora problem som uppstår när människan inte behövs. I denna del om Ai ska jag beskriva vad vi har för sorts Ai idag och vad det egentligen är, samt försöka beskriva hur vi skulle kunna få en riktig Ai – den levande maskinen. Idag är det som kallas Ai inte en riktig Artificiell intelligens. Eftersom en intelligens måste vara vid liv. Annars är det bara en avancerad ”miniräknare”. Inget fel på

Fortsätt läsa

Från en annan sida – Fred nu?

”Krigets första offer är sanningen” sade den amerikanske senatorn Hiram Johnson redan 1917, och det har ofta visat sig sant i även senare konflikter. Propaganda som det kallas, är en viktig del av krigföringen. Även om det kanske inte alltid är sant, eller så är det helt påhittat. Det är en del av det mentala-kriget, eller kriget om moralen. Propagandan är inte bara riktat till motståndarna så att de ska bli förvirrade eller på andra sätt försämra deras stridsvärde, utan den är även riktad till sitt egna folk och sina egna soldater för att få dem att att tro på

Fortsätt läsa

En långvarig fred – Del 3 om Kriget i Ukraina

Detta är tredje och sista delen om kriget i Ukraina. I del 1 går jag igenom varför det är krig från början, i del 2 diskuterar jag hur man kan och hur man inte kan avsluta kriget och i denna del 3 kommer jag beskriver hur man tar tillbaka ockuperat territorium samt uppnår en långvarig fred. Det kan låta motsägelsefullt och paradoxalt att det krävs mer krig för att få mindre krig. Men det är så i detta fallet och likt tidigare fall i historien, där man med militära medel helt enkelt måste sätta stopp för en farlig diktator. Det

Fortsätt läsa

Det minst dåliga alternativet – Del 2 om Kriget i Ukraina

Detta är andra delen om om kriget i Ukraina. I första delen har vi gått igenom skälen till att det är ett krig från början. Idag går vi igenom hur man kan avsluta det och ännu viktigare hur man inte kan avsluta det. Vi börjar med det viktigaste – hur man inte avslutar kriget. Det kan verka lockande att försöka avsluta kriget nu direkt med ett vapenstillestånd eller fredsförhandlingar. Då får man både ett slut på dödandet som man anser är hemskt och avskyvärt samt förhoppningen om att det stoppar ytterligare konflikter i området. Och ja, dödandet är hemskt och

Fortsätt läsa

En väg till fred – Del 1 om kriget i Ukraina

Den första invasionen av Ukraina skedde 2014 genom att Ryssland iscensatte uppror på Krym, i Donetsk och i Luhansk och tog över områdena med rysk militär. Detta kunde göras relativt lätt då Ukraina i princip saknade ett försvar på den tiden. Hösten 2021 började Ryssland samla en stor mängd trupper och fordon längs Ukrainas gräns både i Ryssland, på Krym, i Donetsk, Luhansk samt i Belarus. Den 24:e februari 2022 initierades den fullskaliga invasionen med luftattacker, marktrupper och en landsättning av elitförband för att försöka ta flygplatsen Hostomel utanför Kyiv. Långa konvojer med med målet att nå huvudstaden och störta

Fortsätt läsa

Att inte behövas – del 3 om Ai

I mina tidigare texter om Ai har jag beskrivit hur vi idag inte har någon riktigt Artificiell intelligens eftersom den inte är levande samt att Ai bara är ett mode-ord som folk projicerar sina fantasier på. I denna 3:e text kommer jag diskutera varför varken vi som enskilda individer, eller som samhälle, vill ha Ai’n eller den efterföljande – eller som de som är för iden menar: måsteföjande – robotiseringen. Så vad menas med robotisering? Det är kortfattat att man skapar maskiner som gör de arbetsuppgifter som människor gör idag. Alltifrån att städa, laga mat eller klippa hår, till arbeten

Fortsätt läsa

Nyårskrönika 2023

Vad ska man säga om 2023? Populära ämnen jag skrivit om 2023 är Ai (Artificiell Intelligens) Del 1 om tvivelaktiga värdet av saker skapade av ai, samt del 2 som handlar om hur människor projicerar fantasier på nya moderna ord. Sen har det blivit en del om värdet av självdistans, texten Att låtsas veta handlar om hur hjärnan övertygar dig att du förstår saker. Texten Den mest okunniga personen handlar om att förstå vidden av sin egen okunnighet, men också att den möjliggör nytt lärande. Demokratiserien med starten Idén om demokratin kommer det såklart minst 2 delar till under våren

Fortsätt läsa