E-kronan är dödfödd

Riksbanken kom 2017 med idén om en e-krona eller elektronisk krona. En CBDC, Central Bank Digital Currency som det heter på engelska. Riksbanken skulle då bli den första etablerade centralbanken som gav ut en digital valuta. Frågan skulle utredas och så beslut om och hur man kunde gå vidare skulle kunna tas i slutet av 2019. Så blev det inte. Det har funnits flera idéer om vad en CBDC skulle kunna vara. Allt ifrån en form av Bitcoin, alltså ett investeringsobjekt utan koppling eller uppbackning av något fysisk objekt. Problemet är att just bitchain valutorna är skapade för att ingen

Fortsätt läsa