Idén om demokratin – del 1 om yttrandefrihet

Publicerad av

Sverige är en demokrati. Men Vad betyder det?

Detta är ett svårt ämne att skriva om eftersom begreppet Demokrati är både komplext och komplicerat, men också så fundamentalt viktigt. Personligen har jag svårt att tänka mig en framtid utan demokrati i Sverige, men det går inte ta den för given utan är nått man måste kämpa för att behålla. Det finns många människor som gärna skulle se helt andra styrelseskick. Dessa personer är inte nödvändigtvis dåliga människor utan de följer deras inre värderingar och vill oftast skapa ett bättre samhälle – också. Men även goda människor kan ha fel. Denna text är till försvar för demokrati och yttrandefrihet i Sverige.

Även om begreppet demokrati är gammalt har Sverige inte alltid varit en demokrati. Sverige bestod lång tid av mindre kungadömen, där makten var centraliserad till en monark som hade mer eller mindre total makt.

Den demokrati vi har i Sverige idag är ett resultat av en lång och fortfarande pågående diskussion, där man ställer frågor om hur man bäst styr ett land, vad som leder till mest välstånd och frihet. På det sättet utmärker sig demokratin eftersom den blir som ett levande väsen, ett pågående arbete där människorna som bor i landet deltar i processen. Resultatet vi ser idag är flera värdebärande principer .

Grundprincipen för demokrati är folkstyre. Det betyder att makten i landet utgår från landets medborgarna genom öppna och fria val. För att detta ska fungera så måste det finnas en maktbalans mellan stat och folket, detta garanteras av våra demokratiska rättigheter. Vidare krävs ett oberoende rättsväsende vilket möjliggör likhet inför lagen.

Det finns såklart invändningar, de kan vara att man anser att andra använder sin rösträtt för att rösta på fel partier eller att de ger uttryck för dåliga idéer! Förslagen hur man istället organiserar ett land finns och dessa varierar från att vägledning av gudomlig makt till rådet av experter som istället tar alla beslut istället för våra folkvalda politiker.

Då ställer jag frågan vad som händer om man inte har demokrati med allmänna val, om man istället låter en liten grupp ha all makt och bestämma. Kanske kan vi kalla det demokrati även om vi inte får rösta?

De som föreslår att landet ska ledas av en grupp av experter kanske göra det av goda intentioner? De vill väl! Till exempel rädda planeten, skapa rättvisa eller för att vi ska garanteras en plats i himlen.

Svaret är egentligen enkelt och återfinns i människans natur, det är två ord: maktbegär och korruption. Människan är ett djur och har drivkrafter att skaffa sig fördelar för sig själv och sin avkomma, makt – både ekonomisk, social och politisk ger fördelar och förbättrar chanser till överlevnad och fortplantning. Makt är också en form av njutning, en chans att leka gud och att få sina egna narcissistiska fantasier uppfyllda. Makt förändrar människor, total makt förändrar människor totalt.

Du kanske tycker allt detta låter komplicerat och undrar varför vi inte bara kan leva tillsammans? För att det inte går.

För att människor ska få fördelar av att bo i grupp och kunna skapa samhällen där man kan bedriva handel, samarbeta och utveckla specialiserad kunskap behövs en struktur, en form av övergripande regelverk för hur samhället ska fungera. Tittar vi tillbaka till civilisationernas vagga har människor redan från början skapat dessa system för att underlätta och förbättra samlevnad mellan människor. Samt för utöva makt och skapa hierarkier. Dessa system med byråkrati, regler för beslutsfattande, förbud, hur man äger, bedriver handel och betalar skatt gör detta möjligt.

Demokrati är vad man skulle kalla en vidareutveckling på dessa system, det senaste och modernaste formen av samhällssystem för mänsklig samlevnad.

De demokratiska rättigheterna handlar främst om 3 saker: Rätten att äga, rätt att organisera sig, och rätten att uttrycka dig.

Äganderätt är att vi både kan bygga kapital som enskilda individer och som företag. Äganderätten ger dig också rätt att bestämma över dina ägodelar stora som små.

Yttrandefrihet är din rätt att du i tal, text och handling göra yttranden, som är att framföra dina åsikter inom i princip vad som helst. Du har rätten oavsett om de är populära åsikter du framför eller icke-populära. Du behöver inte be om lov för att uttrycka dig, men du kan självklart kritiseras för dina yttranden i efterhand – eftersom det är andras yttrandefrihet att göra det. I yttrandefrihet ingår också Konstnärlig frihet. Kulturen! Du kan skapa litteratur, musik och konst i alla dess former utan att riskera sättas i fängelse.

Konsten är fri, såväl som andra former av yttranden, att på eget sätt som den själv bestämmer: belysa, kritisera, hata, älska, förlöjliga.

Det finns ingen rätt att slippa andras yttrandefrihet, eller undvika att ens idéer och ideologi blir kritiserade. Men du kan såklart undvika att lyssna. Dina känslor, tillhörighet eller åsikter ger dig inga ytterligare rättigheter.

Föreningsfrihet är din rätt att organisera dig, politiskt eller icke-politiskt. Alla kan skapa en förening, det är din demokratiska rätt. Ni kan tillsammans använda er demonstrationsrätt, som är en del av yttrandefriheten. (givetvis kan du även demonstrera ensam!) Varsågod och skapa opinion och kom med förslag på förändringar! I föreningsfriheten ingår Religionsfrihet. Att du kan både skapa en religiös församling i valfri religion. Religionsfriheten i Sverige ger inga extra rättigheter, utan är bara en kombination av yttrandefrihet och föreningsfrihet.

Jag och demokratiförespråkare vill gärna påstå att dessa rättigheter och principer är det som möjliggjort en hög grad av frihet samt ett högt ekonomiskt välstånd i Sverige och andra länder med demokrati. Vi menar att sessa saker hör ihop.

Demokratin är ett system för möjligheter och idéer. Där människor fritt kan tänka, uttrycka och sprida idéer, skapa konst, litteratur, musik. Där de bästa idéerna kan mötas och tävla om uppmärksamhet.

Hur håller vi demokratin levande? Vi fortsätter det demokratiska samtalet. Alternativet är rädsla, ett samhälle där samtalen tystnar, eller där den med störst våldskapital bestämmer. Långsam stagnation av allt som gjort Sverige till det framgångsland det är idag. Mer om detta i del 2 om yttrandefrihet!

Jonas Wahlin

Opinionsbildning för oss som aldrig slutar med det demokratiska samtalet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *