Nytta med sanningen

Publicerad av

Hur kommer man någonstans man vill komma? Med en tanke, eller till en plats.

Man kan inte börja med att tro att man redan är där. Utan man måste gå varje litet steg för att komma dit. Annars kommer man aldrig dit och man får aldrig nått svar på ens tankegångar. Det gäller att ta första steget.

Utgångspunkten måste vara att man inte vet. För att kunna få veta måste man ställa relevanta frågor, applicera en metod och undersöka saken. Tidskrävande, svårt, dessutom så kanske du får helt andra svar än du ville. Eller inga alls.

Men det är trots detta, denna metod som gett oss människor alla svar. Att gå dit bevisen leder oss. Vårt ifrågasättande och vår nyfikenhet.

De stora frågorna. Det finns många. Vissa frågor kanske inte ens har svar, eller så kan vi inte förstå dem. Många kan vi inte ens ställa rätt frågor för, hur kan vi då förvänta oss att få ett svar.

Kanske har man investerat hela sitt liv på en lögn, gjort den till sin vardag och sin mening. Sin trygghet och utstakade väg. Alternativet till att tro på lögnen vore att krossa allt. Och vad har man kvar då? En naken sanning. Ensam. Tom.

Men livet är så mycket mer än sanningar, så man sväljer tvivlet, stannar kvar i gemenskapen och låter livet fortsätta i samma spår. Men inuti äter lögnen upp allt och urholka all din glädje för du vet att allt är fel. Detta är din chans att ta dig loss, när inget finns kvar. Hitta en ny väg, kanske till en trygg plats på riktigt?

Men det finns ingen trygg plats. Vi är 7,2 miljarder människor, en biologisk livsform, det senaste i en 3,5 miljarder år lång evolutionär process som pågår dag ut och dag in på hela jorden. Äta och ätas. Överleva och föröka sig. En ny generation. Alla deltar, även du. Ditt liv består av att äta annat biologiskt liv – vissa kallar vi grönsaker andra kallar vi djur.

Vi människor är en av 8,7 miljoner olika arter och då är inte virus och bakterier inkluderat. Alla är vi det senaste, men de flesta som varit och levt på jorden innan oss har dött ut, deras design blev utkonkurrerad. Alltid av samma anledning, de kunde inte anpassa sig.

Människan har anpassat sig, vi finns idag på alla kontinenter och olika klimat. Vår kost kan variera stort baserat på att vårt matsmältningssystems samarbete med tarmfloran. Ja, helt andra arter av bakteriefamiljen som lever i oss och som vi är helt beroende av. Människor har cirka 1000 olika sorters bakterier i olika delar av våra kroppar som lever i symbios med oss. Till antalet är de fler än våra mänskliga celler. Vi är en del av naturen och naturen är en del av oss.

Finns det en nytta med sanningen? Även om en människa i sig inte kan se hela sanningen, och ännu mindre acceptera den så kan alla dra en liten last. Göra en liten gärning i rätt riktning. Och det är att i så stor uträckning man vågar, acceptera obekväma sanningar. Det är din egna personliga lilla språngbräda för dina tankar, för när du öppnar den dörren så öppnar sig en ny värld. En frihet, i insikten om ens egna obetydelse. Men också möjligheten att skapa sin egna betydelse.

Det värsta som kan hända är att du blir utsorterat i den evolutionära processen.

Jonas Wahlin

Opinionsbildare

Svensk Opinionsbildning i toppklass

Källa: https://www.vetenskaphalsa.se/tag/tarmflora/

Källa: https://www.mdh.se/student/stod-studier/examensarbete/omraden/metoddoktorn/vetenskaplighet-etik/vad-ar-vetenskap-1.31495

Källa: https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/8-7-miljoner-arter-pa-jorden

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *