En långvarig fred – Del 3 om Kriget i Ukraina

Publicerad av

Detta är tredje och sista delen om kriget i Ukraina. I del 1 går jag igenom varför det är krig från början, i del 2 diskuterar jag hur man kan och hur man inte kan avsluta kriget och i denna del 3 kommer jag beskriver hur man tar tillbaka ockuperat territorium samt uppnår en långvarig fred.

Det kan låta motsägelsefullt och paradoxalt att det krävs mer krig för att få mindre krig. Men det är så i detta fallet och likt tidigare fall i historien, där man med militära medel helt enkelt måste sätta stopp för en farlig diktator.

Det är tydligt att Ryssland som land inte fungerar. Det har en verklighetsfrånvänd diktator vid makten som är inställt på att kriga sig till en nytt imperium i Europa. Det finns stora risker att kriget expanderas och fler länder blir indragna antagligen på Rysslands sida eller som offer för dess imperialism.

Det är lätt att starta krig men väldigt svårt att avsluta dem. För att avsluta de stora krigen krävs oftast hela världens hjälp, som i andra världskriget. Detta är ett av de stora, eller riskerar att bli, om det inte avslutas.

Mycket av Rysslands makt har förutom dess produktion av olja varit att de har kvar Kärnvapen. Dessa kärnvapen utvecklades inte under Putins regim. Utan under sovjet eran som Putin sedan ärvde.

Detta är Putins ess. Kärnvapen – både de stora strategiska och de mindre taktiska har en mycket stor sprängverkan och kan ge enorma skador på människor och byggnader. Kärnvapen orsakar dessutom strålning och radioaktivt nedfall som kan förgifta land och djur som lever där, detta leder celldöd, strålsjuka och i förlängningen cancer.

Men kärnvapen är i första hand ett politiskt skrämselvapen. Ett hot man kan använda när man känner sig trängd eller behöver utöva makt. Om ni hjälper eller går över denna ”röda linje” i ert stöd till Ukraina så kommer jag använda kärnvapen mot er – ”jag lovar”. Och hot fungerar. Uttalanden om kärnvapen användning skrämmer vanliga människor till passivitet samt irrationellt tänkande. Många har en bild av att kärnvapenanvändning alltid leder till en totalt förstörd planet, den Nukleära vintern.

Men det stämmer inte. Sedan användandet av de två atombomberna i japan 1945 som avslutade kriget där, så har ytterligare 2000 nukleära vapen sprängts i tester samt politiska syften av främst USA och Sovjetunionen. Det har inte lett till en Nukleära vinter.

Faktum är att användandet av kärnvapen idag skulle ha ett högt pris – även för den som använder dem. Det skulle ändra kriget helt och hållet och skapa en enorm opinion mot den som använde det. Dessutom så är det inte säkert att Ryssland har några fungerade kärnvapen idag då underhåll och förvaring är extremt dyrt. Som allt annat i Ryssland så drabbas även detta av den massiva korruptionen, det finns en risk att de inte har fungerande vapen. Om kärnvapen användes men inte fungerade skulle förstöra illusionen av att Ryssland är en kärnvapenmakt. En risk Putin inte är villig att ta. Det han gör först är att säga upp provstoppsavtalet och sedan testa om de faktiskt fungerar – i hemlighet såklart.

Men det finns en risk ja. Även om den är liten, när vi nu ska gå igenom hur man tar tillbaka ockuperat territorium och uppnår en långvarig fred.

Vi börjar med att proklamera att det inte finns några röda linjer. Inget Putin säger eller gör kommer ändra planen, den ska utföras till fullo. Ingen kommer bli skrämd eller backa. Vad som ska göras måste göras.

Planen består av 4-delar: 1) Skapa pakt 2) Slå ut finansiering 3) Stöd på slagfältet och nya strategier 4) Skapa garantier.

Den första handlar om att skapa en pakt (eller ”collation” på engelska) av västliga länder som kommer bistå Ukraina med det som behövs. Det kommer handla om alltifrån underrättelser, strategisk planering, ekonomiskt bistånd, logistik så väl som att ge tillgång för Ukrainska trupper till hamnar, flygfält och andra plattformar i hela världen. Samt de vapen och ammunition som krävs för att utföra uppdraget. Detta kommer kosta – men kostnaden kommer vara lägre än att ”hoppas det löser sig av sig själv”.

Det är upp till politiker i respektive land att förklara för sina medborgare om nödvändigheten i detta. Allvaret i situationen kräver det. Man kan också använda delar av Rysslands internationella tillgångar som beslagtagits för finansiering.

Andra delen handlar om att skära av Putins finansiering för krig. Alla militära konflikter kostar gigantiska summor pengar; allt ifrån bränsle, teknologi, ammunition och vapen, löner och logistik. Detta finansierar Putin med hjälp av försäljning från Olja och gas. Utan försäljningen av dessa råvaror skulle han inte kunna bedriva krig.

Här kan vi identifiera 3 olika sorters mål. Det är borrigg (oljefält), raffinaderi samt transportvägar (pipelines). Rysslands största oljefyndigheter ligger i regionerna Volga samt västra Sibirien. Därifrån går ett nätverk av pipelines västerut genom främst BPS (Baltic Pipeline System 1 och 2) samt Druzhba, som mynnar ut i hamnar vid Primorsk, Ust-Luga, Gdansk och Rostock. Österut går (ESPO Eastern Siberia–Pacific Ocean oil pipeline) som går över gränsen till Kina samt till hamnar i stilla havet. På vägen ligger raffinaderierna.

Dessutom ligger även många av borriggar samt annan infrastruktur inom i permafrost områden, vilket innebär att man inte kan stoppa produktionen eftersom anläggningarna då fryser. Ett stopp i pipelinen gör att man tvingas elda bort stora mängder olja ”längre upp”. All denna teknik tar dessutom lång tid att reparera och kräver specialister från andra länder som inte kommer komma nu på grund av sanktioner.

Sovjetunionen hade sin produktionstopp precis innan Unionen föll, då stoppades också stor utvinningen som resulterade i skador på anläggningar samt pipelines. Ryssland har under dessa 30 år inte lyckats komma tillbaka till samma volymer som under Sovjeteran, trots specialisthjälp från företag i Kanada och USA.

Ryssland är ett stort land och infrastrukturen för olja och gasen är i princip oskyddad. Med möjlighet för Ukrainska soldater att verka från collation-partners land och andra militära plattformar, men under Ukrainsk flagg, kan man slå på djupet av den Ryska olje och gasproduktionen. Både med långdistans drönare för platser inne i landet samt vattendrönare för hamnar.

Lämpliga platser är förutom från Ukrainsk mark även från västligt håll: Norge, Finland och vattenburna plattformar från Barentshav. Från syd skulle man kunna använda Östra Turkiet. Från Öst skulle man kunna använda Japan samt vattenburna plattformar i Beringshav.

Med hjälp skulle Ukraina kunna masstillverka tusentals långdistansdrönare varje månad.

Tredje delen är att ge stöd på slagfältet. Det som behövs främst är luftvärn runt samt i Ukraina. Detta kan partners hjälpa till med att leverera och sköta med egna soldater på plats. Det krävs en viss koordination så man inte skjuter ner varandras missiler och flygplan bara. Luftvärn kan placeras ut längst gränsen mot Belarus i Polen, i Turkiet samt i Ukraina mot Belarus gräns, samt runt Kyiv och Lviv för att skapa en humanitär korridor mellan polen fram till Kyiv. Helt i enighet med folkrätten. Detta skulle frigöra stora mängder Ukrainska soldater och samtidigt hålla ”ryggen fri”, så Ukraina kan fokusera på Ryssland.

För att få stopp på dödläget idag så måste man tänka nytt. I krig finns inga regler. Istället för attackera rakt på den nästan 100 mil långa fronten så skulle man istället kunna ta vägen genom Ryssland via Belgorod oblast norr om Kupiansk och attackera ryska styrkor i Ukraina bakifrån. Samtidigt kan man slå ut logistik och skära av transporter. Snabba och mobila Stridsfordon 90 skulle komma till bra användning här. Effekten av detta äratt man skulle kunna bryta nuvarande försvarslinjer och tvinga Ryssland bakåt.

Ryska ockupationen av Krymhalvön är helt beroende av den illegalt byggda Kerch Strait bron (The Crimean Bridge) och dess järnväg som kopplar samma Ryska fastlandet med Krym. Ukraina har tidigare lyckats slå till mot bron och skada den, dock bara tillfälligt. Men förstörs den helt så kommer det vara svårt för Ryssland att underhålla sin styrkor på Krym. På detta sätt skulle Ukraina kunna svälta ut de ryska styrkorna där, tills det blev enklare att ta över militärt eller Ryssarna tvingade retirera. Skulle Ryssland mot förmodan lyckas bygga upp bron igen så kan man bara förstöra bron igen, och Ryssland har då gjort allt jobb i onödan.

Med denna plan för långsiktig fred slår man ut de finansiella möjligheterna för Ryssland att föra krig mot Ukraina idag men också dess möjligheter till att starta nya krig mot andra länder i framtiden. Samt slår ut de ryska militära förmågorna vilket gör att man kan ta tillbaka samtligt ockuperat territorium. Detta kommer ta tid men är genomförbart!

Det som kan vara svåröverblickbart är konsekvenserna inuti Ryssland med en försvagad stat. Kommer staten äta sig själv, kommer det bli ett slutet och fattigt land som Nordkorea? Kommer de halvautonoma republikerna vända sig mot Kreml och kräva självständighet? Kommer ryska befolkningen fly från Ryssland? Vad kommer hända med kärnvapen?

Fjärde delen i hur man skapar en långvarig fred handlar om säkerhetsgarantierna. Dessa består av ett fortsatt närmande till Europeiska Unionen, något som kommer kännas mer naturligt efter kriget då Europa har stått på Ukrainas sida. Ett NATO medlemskap kommer också behövas. Ukraina är en perfekt plats för NATO baser då det ger nära access till Norra Kaukasus och Sydvästra regioner i Ryssland. Man behöver också upprätta en demilitariserad säkerhets zon mellan Ryssland och Ukraina.

Det kommer finnas många ryssar som tycker att det som hänt är orättvist och kommer vilja ha hämnd, men utan finansiella medel kan inga krig föras. Ryssar får svälja sin stolthet och fokusera på att bygga upp ett fungerande land istället. Det kommer ta lång tid innan olja och gasproduktion är uppbyggt. Om det ens blir av.

Ukrainas frihet har ett högt pris, men det är alltid värt det. Ur askan av kriget kan ett nytt Ukraina resa sig, ett land fött av blod och stål.

Jonas Wahlin, Oberoende skribent

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *