End is Nigh – Del 1 om samhällets masspsykos

Publicerad av

Hur spännande är inte Domedagssekter och anledningarna bakom? De har kanske alltid funnits i olika former genom historien. Ibland har många människor dött som morden i Jonestown eller saringasattacken i Tokyo, andra gånger har medlemmarna växt upp och splittrats. Det finns många hängivna, övertygade och som dyrkar domedagsdogmat idag, även om de inte alltid vet om att de är med i en domedagsrörelse.

Idag finns flera olika undergångsrörelser som kämpar om tolkningsföreträdet, det vill säga rätten att övertyga andra att vi alla kommer dö – snart. Jätte snart.

Förutom de vanliga religiöst övertygade som väntar på Jesus andra nedkomst då jorden ska brinna och alla rättrogna ska färdas till himlen (På engelska The Rapture) så har vi även Terminator-undergången som idag representeras av en ond Ai (artificiell intelligens). Ingen har dock lyckats förklara varför en artificiell intelligens skulle vilja något överhuvudtaget. Men brister i logik eller avsaknad på svar har aldrig hindrar någon att tro.

Sen har du virus-undergången som har varit populär senaste åren med uppkomsten av Corona (Covid-19). Det finns många människor idag som fortfarande är livrädda och isolerar sig från människor som man inte vet säkert om de är vaccinerade eller inte, och lever trots alla påfyllnadsdoser under konstant rädsla och oro. Samtidigt som Coronavarianterna nu är mer som ett förkylning eller influensavirus, och vaccinet skyddar riskgrupper från allvarlig sjukdom om de skulle bli smittade.

Nu är det sannolikt Klimatundergången som är den stora världsomfattande undergångsrörelsen där jorden på grund av mänsklig aktivitet ensamt eller i kombination med andra naturliga geologiska förändringar (som sannolikt är människans fel också) kommer leda till att förutsättningarna för liv på jorden förstörs – och alla dör! En av de populära frontfigurerna för den rörelsen är svenska Greta Thunberg.

Då säger du kanske: Varför är inte människor rädda för naturliga saker som meteoriter eller kraftiga solstormar? Varför finns ingen rörelse för supervulkanutbrott – eller emot. Svaret är enkelt: De är inte användbara. För att ha en fungerande undergångsrörelse så måste vissa kriterier uppfyllas:

Det första kriteriet är att det måste vara ett tillräckligt stort hot, domedagen och undergång för hela mänskligheten annars är det inte tillräckligt! Det andra kriteriet är att det måste vara bråttom, detta är viktigt så att människor blir stressade och prioriterar just detta hotet först och gör det till fokus i deras liv. Stressmomentet hindrar också människor från att tänka logiskt eller se saker från ett rationellt perspektiv. Det sista kriteriet är att man med bot eller uppoffring ska kunna köpa sig fri, till exempel acceptera Jesus Kristus som sin frälsare, använda papperspåsar eller köpa en elbil.

Att känna rädsla är naturligt hos människor, det är något som är svårt att styra över när du väl är rädd. Men det betyder också att det kan användas – emot oss. Rädsla skapar ett behov av trygghet, bäst är såklart om man säljer både sjukdomen och botemedlet, rädslan och tryggheten. Synden och förlåtelsen.

Kontinuerlig rädsla kan göra människor nästan patologisk nedgrävda i sin övertygelse och förlora perspektiv och möjlighet till resonemang. Det kan också göra att människor både ensamma eller i grupp, till exempel en arbetsplats eller en familj skapar en trygghetsbubbla – en upplevd, tillfällig trygghet. I bubblan kan personerna leva nästan som vanlig. Bubblan är ett eller flera uttalade premisser som ska skydda gruppen från hotet. Vanliga är ”Alla är döpta och vi ber till herren varje kväll så satan kan inte ta oss (och döda oss)” eller ”Vi träffar bara vaccinerade och då kan vi inte bli sjuka (och dö)” eller ”Vi källsorterar och äter ekologiskt därför är vi inte delaktiga i klimatundergången (och slipper dö)”.

Bubblan skapar ett imaginärt skydd från det ständigt närvarande hotet utifrån. För att behålla tryggheten måste kritiska röster förträngas eller utmålas som ett hot mot gruppens överlevnad. ”Lyssna inte på dem de är djävulsdyrkare”, ”Akta dig för antiwaxxarna så att du inte smittas”, ”Onda människor kör Suv(bil)”.

Detta skapar ett vi och dem, där gruppen och likasinnade har sett *ljuset* eller sanningen. Och man är helt oförstående till hur andra kan tycka annorlunda, eftersom man har rätt och andra har fel. Svart och vitt.

Från ett annat perspektiv finns de som vill använda hotet för sina egna syften. De vill förändra samhället eller världen, styra människors beteenden och gärna vara dess ledare. Alternativt dra nytta av förändringen på andra sätt. Men det får du läsa mer om i Del 2 om samhällets masspsykos.

Jonas Wahlin, opinionsbildare och troligen bärare av flertalet smittsamma idéer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *