40 dagar

Publicerad av


Karantän kommer från det italienska ordet Quarantena, som betyder 40. Det var också antalet dagar som fartyg som anlände till hamnar under medeltiden kunde var tvungna att vänta innan de kunde gå i hamn, för att bevisa att de inte förde med sig några smittosamma sjukdomar.

Funktionen karantän fungerar så att personen som sätts i karantän antagligen blir frisk, med kroppens egna immunförsvar eller dör. I båda fallen minskar risken för vidare spridning.

I Sveriges regleras karantän av smittskyddslagen, som har i syfte att skydda befolkningen från smittsamma sjukdomar. Lagen ger möjlighet till att isolera människor som har allmänfarlig sjukdom, vilket är en sjukdom som kan vara dödlig eller ge upphov till svårt lidande, om det finns en påtaglig risk att andra smittas. Sjukdomen kan också vara samhällsfarlig, som i att den hotar eller orsakar allvarlig störning av samhällsfunktioner. Coronavirus, Covid-19, faller under båda kategorierna.

Upptäckten av Coronavirus offentliggjordes 31 december 2019 i Wuhan, Kina. Där en eller flera personer blev smittade av ett djur på en så kallad wet-market, där försäljning av både levande djur och kött/fisk sker simultant. Även vilda djur. 11 januari kom första dödsfallet och 30 januari deklarerade WHO (World Health Organization) internationellt hälsonödläge. Idag 8 mars har över 100 000 personer smittats internationellt och 3500 personer har dött, varav de flesta dödsfall har varit i Kina. Italien har satt 25% av sin befolkning i karantän, New york har utlyst undantagstillstånd och i Sverige har flera skolor stängt.

En kinesisk studie som gjordes på 45000 personer som sökte vård för corona visade en dödlighet på 2,3-2,8% för män och 1,7% för kvinnor. 15% av insjuknade fick allvarliga symptom och 5% mycket allvarliga symptom.

Sen smittan kom till Sverige den 31 januari har antalet smittade fördubblats var 3:e dag och följer så kallad exponential growth. Om man jämför spridning av det vanliga influensaviruset som varje år drabbar ca 1 miljon svenskar varav cirka 0,1% dör, och använder siffrorna från den kinesiska studien skulle dödstalen i Sverige bli cirka 25 000 och 175 000 svårt sjuka. Det går dock inte att översätta direkt då man inte vet säkert hur många som kommer smittas i Sverige eller den exakta dödligheten som är baserad endast på de fall som är inrapporterade till WHO. Dessutom så har i princip alla som dött haft någon annan underliggande sjukdom, som till exempelvis hjärtsvikt eller diabetes. Ålder har också varit en faktor, där högre åldersgrupper haft en högre dödlighet. Dödligheten är också baserad på att de sjuka har fått vård.

Covid-19 sprids som en vanligt influensavirus genom vattenburna partiklar, exempelvis från nysningar eller hosta till mottagarens slemhinnor i ögon eller mun, eller mellan andra slemhinnor.

Att ta fram ett snabbtest för Covid-19 tar lång tid och kommer kanske först till nästa säsongs corona. Idag är processen för att testa corona en personalintensiv process. Sverige har kapacitet att testa lite över 100 personer per dag och man har fått prioritera vem som ska testas.

Om du är sjuk oavsett om det är corona eller influensa så kommer svaret att du ska stanna hemma, så kallad självkarantän. Sjukvården har helt enkelt inte kapacitet att ta emot stora mängder potentiella patienter, som kan bli problematiskt nu när den vanliga influensan kommer och 1 miljon svenskar kommer tro att de har corona. Ett sjukhus är dessutom den sista platsen man ska besöka om man har symptom, eftersom man riskera att smitta människor som är där av andra anledningar. Människor som kanske är multisjuka eller precis har opererats är i den kategorin 20% som skulle bli svårt sjuka och riskera att dö.

Det är svårt att avgöra hur stor skada coronaviruset kommer att orsaka. Hur många som kommer att bli skadade eller hur många som kommer att dö, samt vilka ekonomiska följder det kommer få.

Ekonomin i Sverige kan stanna av rejält, inte bara för att människor är sjuka utan att de helt enkelt inte dyker upp på jobbet i rädsla av att bli smittad eller smitta någon annan. Restauranger, caféer och butiker kan tömmas på kunder, ordergångar går ner och efterfrågan minskar, undantag torrvaror från mataffären, ansiktsmasker och alkoholgel. Dessutom kan karantän införas. Swedbank beräknar att Sveriges ekonomisk tillväxt minskar till 0,4% för 2020 till följd av viruset.

Viktiga samhällsfunktioner i Sverige kommer fortsätta fungera oavsett spridning men inte fullt ut, risken är att personal på larmtjänst, brandkår, polis eller inom vården inte finns tillgängligt i den utsträckningen som behövs och till exempel brand eller elavbrott blir värre när ingen har möjlighet att åka på det direkt.


Coronaviruset har potential att orsaka stor skada och lidande för många människor, dessutom ge upphov till rädsla, hamstring av matvaror med brist som följd som dessutom kommer förvärras när inte transporter kan genomföras. Världsekonomin kommer sannolikt krascha likt 2007 med miljontals arbetslösa. Tusentals kommer sannolikt att dö, bara i Sverige, varav de flesta hemma.

Alla insatser från samhället bör ske i ett så tidigt skede som möjligt, för att ge effekt. Att vänta tills allmänspridningen kommit igång är ytterst oansvarigt. Exempel på insatser skulle kunna vara att förbereda vårdplatser för de potentiellt 200 000 svårt sjuka personer som inte kan vara på ett vanligt sjukhus, stoppa större evenemang där många människor samlas eller stoppa resor från länder med hög koncentration av smittade.

Jonas Wahlin

Opinionsbildare

Svensk opinionsbildning på riktigt

Källa: https://lagen.nu/2004:168

Källa: https://www.nytimes.com/article/coronavirus-timeline.html

Källa: https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/who-medger-att-dodlighetstalet-for-coronaviruset-ar-overdrivet-6989730

Källa: https://svenska.yle.fi/artikel/2020/02/18/kina-over-80-procent-av-dem-som-smittas-av-det-nya-coronaviruset-uppvisar-bara

Källa: https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/swedbank-sa-kan-coronaviruset-sla-mot-svensk-ekonomi-6989639

Källa: https://www.gp.se/nyheter/v%C3%A4stsverige/tror-p%C3%A5-fler-coronafall-i-sverige-men-j%C3%A4mf%C3%B6r-med-influensa-1.23484683

Källa: https://www.nyteknik.se/samhalle/det-har-vet-vi-om-coronaviruset-6985117

Källa: https://www.expressen.se/debatt/darfor-kan-inte-alla-testas-for-corona-trots-symptom/

Källa: https://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2018/01/Fortsatt-minskning-av-disponibla-vardplatser-i-Sverige/

Källa: https://www.worldometers.info/coronavirus/

Källa: https://www.businessinsider.com/wuhan-coronavirus-chinese-wet-market-photos-2020-1?r=US&IR=T

Källa: https://www.dn.se/nyheter/varlden/norge-forbereder-sig-for-en-pandemi/Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *