En ny bostadsmarknad som balanserar utbudet mot efterfrågan – bidrag och subventioner del 3

Publicerad av

Vägen till en fungerande bostadsmarknad med tillgängliga bostäder är lång och resultat kommer med en tidsfördröjning. Detta förslag kommer är 3 delar som kan sammanfattas som omfattande förändringar mot en tydlig marknadslösning. Första delen är att skapa en vitlista istället för svartlista med byggzoner, den andra är ett regelverk som möjliggör byggnationer för en realistisk marknad, och det tredje är en utfasning av subventioner och införande av fri hyressättning.

Vi kan börja med att fastslå att en bostad är en vara som vilken annan, ja i Sverige så behöver alla någonstans att bo, på samma sätt som alla behöver äta och dricka. Men som med alla varor så kostar de pengar att producera och just en bostad är en kombination av både råvaror och manuellt arbete, dessutom behöver bostäder infrastruktur i form av vägar, avlopp och el för att fungera praktiskt.

I Sverige gör byggnadsnämnden i varje kommun en detaljplan för all exploatering av landområden, det vill säga vad som ska byggas på specifik plats. Det är ett detaljerat arbete där man försöker tänka sig in i de boendes situation så att deras behov ska vara uppfyllda i fråga om service, naturområden och kommunikationer. Dessutom godkänner byggnadsnämnden om ombyggnationer hos både flerbostadshus och enfamiljshus. För något år sen togs krav på bygglov bort för att bygga trädäck vid din egna villa bort, men innan det så skulle man alltså få godkänt av kommunens tjänstemän för att lägga ut träbrädor på den egna tomten!

Men det finns såklart andra system, som inte skulle kräva samma kontrollmekanism och administration. I Japan har man löst situationen att helt enkelt införa 12 byggzoner som fungerar som en vitlista, alltså att saker som är godkända. Till skillnad från det vi har idag i Sverige som är en svartlista, där det mesta är förbjudet.

De 12 byggzonerna fungerar i korthet som att zon 1 och 2 är lågbostadshus med begränsad kommersiell verksamhet och med en bestämd maxhöjd och närhet till grannens tomt. Zon 2 och 3 är högre bostadshus och större kommersiell verksamhet. De sista zonerna är Industrifastigheter. Allt under i zonerna är godkänt i de högre, det som är godkänt i zon 3 är också godkänt i zon 1 osv. Undantag de sista zonerna.

I Sverige skulle kommunerna kunna begränsa sig och bara bestämma själva zonerna i ett övergripande rutnät, och anpassa infrastruktur efter det (storlek på avlopp, el..). Resten skulle de som köper marken bestämma. Detta skulle göra att det självklart ibland skulle bli dåligt planerat men också kunna korrigeras naturligt allt eftersom de faktiska behoven uppstod. En form av revolution i äganderätten.

Detta skulle då självklart behöva kombineras med ett minskat regelverk och en slopas bygglovsprocess. Köparna får helt enkelt bestämma vad de vill ha för sorts boende själva samt vad de är villiga att betala för detta. En större variation i boendekvalité vore önskvärt för att kunna möta bostadsbehovet utifrån de naturliga inkomstvariationer som finns i Sverige. Låga socioekonomiska klassen behöver inte heller vara låsta till att alltid hyra. Dessutom behöver inte allt ha hiss eller färdigmonterat. Det går alldeles utmärkt att köpa tomma skal och låta köpare installera valfritt kök, badrum och ytskick.

Slutligen så behöver den artificiella, hämnande systemet med byggsubventionering samt hyressubventioner och ränteavdrag successivt fasas ut. Varor måste få kosta vad de kostar. I Stockholms innerstaden så subventioneras hyror med i snitt 8000 kr per lägenhet, ränteavdragen kostar cirka 30 miljarer kronor per år.

Bygg efter Behov!

Jonas Wahlin

Opinionsbildare

Opinionsbildning för fler bostäder i ett växande Sverige

Källa: https://www.boverket.se/sv/bidrag–garantier/stod-for-hyresbostader-och-bostader-for-studerande/

Källa: https://devonzuegel.com/post/north-american-vs-japanese-zoning

Källa: https://www.alatown.com/japanese-building-law/

Källa: https://www.dn.se/debatt/hyresregleringen-maste-bort-ocksa-for-gamla-hyresratter/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *