Vad det handlar om nu

Vi kan börja med en av de tråkiga nyheterna, du kommer sannolikt få corona. Men du kommer också klara dig utan skador och inte drabbas allvarligare än vid en vanlig förkylning, om du inte tillhör någon av riskgrupperna. När du varit sjuk kommer du vara immun mot denna variant av corona och ha ett bättre immunförsvar till nästa säsong. Idag är det den 14:e mars 2020 och flertalet länder i Europa har stängt eller ska stänga sina gränser för att försöka hindra coronavirusets fortsatta spridning, eller inflödet i landet från länder med stort antal smittade. I varuhus och affärer har

Fortsätt läsa

40 dagar

Karantän kommer från det italienska ordet Quarantena, som betyder 40. Det var också antalet dagar som fartyg som anlände till hamnar under medeltiden kunde var tvungna att vänta innan de kunde gå i hamn, för att bevisa att de inte förde med sig några smittosamma sjukdomar. Funktionen karantän fungerar så att personen som sätts i karantän antagligen blir frisk, med kroppens egna immunförsvar eller dör. I båda fallen minskar risken för vidare spridning. I Sveriges regleras karantän av smittskyddslagen, som har i syfte att skydda befolkningen från smittsamma sjukdomar. Lagen ger möjlighet till att isolera människor som har allmänfarlig sjukdom,

Fortsätt läsa

En ny bostadsmarknad som balanserar utbudet mot efterfrågan – bidrag och subventioner del 3

Vägen till en fungerande bostadsmarknad med tillgängliga bostäder är lång och resultat kommer med en tidsfördröjning. Detta förslag kommer är 3 delar som kan sammanfattas som omfattande förändringar mot en tydlig marknadslösning. Första delen är att skapa en vitlista istället för svartlista med byggzoner, den andra är ett regelverk som möjliggör byggnationer för en realistisk marknad, och det tredje är en utfasning av subventioner och införande av fri hyressättning. Vi kan börja med att fastslå att en bostad är en vara som vilken annan, ja i Sverige så behöver alla någonstans att bo, på samma sätt som alla behöver äta

Fortsätt läsa

Hyressubventioner och bostadsbrist – bidrag och subventioner del 2

En fungerande marknader bär sina egna kostnader, oavsett om det gäller apelsiner, mjölk eller bostäder. En icke funktionell marknad, t ex av prissättningsmanipulation eller regleringar och pristak skapar underskott eller överskott. Fel vara till fel pris. Det finns ingen annan än den som ska köpa eller konsumera varan som kan bestämma vad som är ett rimligt pris. Att man från politiskt håll gärna vill styra konsumtionsmönster bottnar i en stor oförmåga om politikernas egna tro på sin förträfflighet och en vilja att göra sig själva betydelsefulla. Det är lika larvigt att tro att Stefan Löfven kan sätta rätt pris på

Fortsätt läsa

Helikopterpengar och bidragsberoende -bidrag och subventioner del 1

Att ge någon något utan krav på motprestation är inte till fördel för varken den som ger eller den som får. Det istället förstärker de befintliga anledningarna till att personen befinner sig i en utsatt situation och fördjupar svårigheterna att ta sig ur den. Man tar helt enkelt bort incitament för att kämpa och de naturliga konsekvenserna som uppstår av ens val. Vidare så förminskar processen personen och behandlingen förvandlar den till en ej helt vuxen, utan gör den till ett barn. Och i värsta fall ett bortskämt barn med höga krav på rättigheter men helt ovillig att ta på

Fortsätt läsa

Berättelsen om apelsinerna

En mörk oktoberdag träffades politikerna Anki, Steffi och Yva och pratade om Apelsiner. Apelsiner är ju bra, säger Anki. Både gott och nyttigt med c-vitamin, inflikar Steffi, och det behövs ju i mörka Sverige, c-vitamin alltså. Apelsiner är nått som alla borde äta mer av. Men priserna, är inte de alldeles för höga? Säger Yva. Ja, till och med jättehöga. Folket har inte råd att äta så många, bara de rika. Hmm, säger Steffi, ja du har en poäng, vad ska vi göra åt det då? Så de satt ner en stund i soffan och kliade sig i skägget, plötsligt

Fortsätt läsa

Tak över huvudet

Att bo någonstans får nästan ses som en nödvändighet. Speciellt i ett kallt och regnigt land som Sverige. Trots detta så beräknas cirka 2500 personer vara hemlösa, bara i Stockholm stad. Så varför bygger man inte bara bostäder till de hemlösa, svaret är enkelt. Man vill inte. Anledningarna är flera. Främst så är de hemlösa inte en tillgång, utan en belastning. De är inte skattebetalare och många av dem har (eller får efter en tids hemlöshet) missbrukar problem. Att ge dem ett hyreskontrakt skulle betyda att kommunen skulle få betala för den, plus andra sociala kostnader. Då är det bättre

Fortsätt läsa

Varför nationer misslyckas – kapitel 1

Detta är en bokrecensionen av första kapitlet av Daron Acemoglu och James A Robinsons drygt 500 sidor socialantropologiska epos: ’Varför nationer misslyckas’. Målsättningen med boken är att hitta och förklara ’Ursprunget till makt, rikedomar och fattigdom’, som undertiteln lyder. Historien börjar på 1500-talet med spanjorernas upptäckt av Amerika. Stora rikedomar hittas i form av guld och andra naturtillgångar, dessutom är de lokala invånarna fogliga och kan sättas i arbete under slavliknande förhållanden för att utvinna råvarorna. Snart kommer även portugiserna dit och de och Spanien delar upp Sydamerika mellan dem. Nordamerika lämnas till en början orört. Eftersom det bedöms att

Fortsätt läsa

Jakten på Skönhet – del 1

Det är både ett väldigt enkelt och samtidigt abstrakt ämne att skriva om skönhet. Det existerar, eftersom vi har en uppfattning om vad vi tycker är vackert, samtidigt som det är svårt att definiera vad det egentligen är. En fungerande hjärna, ett par armar och ben borde vara allt som behövs i denna värld kan man tycka men nej, det är mer komplicerat än så. Skönhet är både något man föds med, något man kan utveckla själv samt nått som definieras löst av det samhälle man lever i. (Och med samhälle menar jag ett genomsnittligt tyckande av människorna som bor

Fortsätt läsa

Kapten klänning och Michael Jackson

Kapten klänning heter egentligen Göran Lindberg och var en tidigare jurist och polischef, med fokus på genus och kvinnors rättigheter. Han föreläste runt om i landet om sexuella trakasserier och våld mot kvinnor. På fritiden våldtog han flickor. Han misshandlade, förnedrade, köpte och sålde unga kvinnor i åldrarna 13-16 år. Han var speciellt intresserad av sadism och många av flickorna fick svåra fysiska skador, förutom de psykiska skadorna. Göran dömdes 2010 till 6 års fängelse och släpptes ut i friheten år 2014. Michael Jackson är en av historiens största och mest framgångsrika musikartister, med flera miljoner sålda skivor. Han har

Fortsätt läsa