Tak över huvudet

Publicerad av

Att bo någonstans får nästan ses som en nödvändighet. Speciellt i ett kallt och regnigt land som Sverige. Trots detta så beräknas cirka 2500 personer vara hemlösa, bara i Stockholm stad.

Så varför bygger man inte bara bostäder till de hemlösa, svaret är enkelt. Man vill inte.

Anledningarna är flera. Främst så är de hemlösa inte en tillgång, utan en belastning. De är inte skattebetalare och många av dem har (eller får efter en tids hemlöshet) missbrukar problem. Att ge dem ett hyreskontrakt skulle betyda att kommunen skulle få betala för den, plus andra sociala kostnader. Då är det bättre att de fortsätter vara hemlösa eller söker sig till en annan kommun.

Dessutom så tar det lång tid genomföra ett byggprojekt, upp till 10 år från idé till inflyttning. Allt ifrån en att få fram en ny detaljplan till överklaganden bidrar till den långa tiden. Markanvisningar är också en stor intäktskälla för staden, som inte har några incitament att för att ge ut flera då det skulle kunna pressa ner priserna.

Men vart vill folk bo undrar du. Människor har en förmåga att söka sig till andra människor, och städer lockar mest. Arbetsmöjligheter, närhet till service och stadslivet. Det verkar inte spela någon roll att man får en ny familjevilla i en stad inom en timmes pendlingsavstånd för samma pris som 1,5 rum i centrala Stockholm.

Människor är likt bin, de klumpar ihop sig i kupan. Och bara jobbar, jobbar, jobbar för att betala av räntor och amorteringar. Men det betyder inte att man känner sina grannar. Nyligen hittades en man död i en lägenhet på Södermalm, han hade varit död i 3 år. Ingen hade märkt något.

Trots ett behovet av ’tak över huvudet’ väntas öka under kommande år så går nybyggnationen långsamt. Bygg gärna, men inte här. Så kan rörelsen Nimby sammanfattas. Nimby står för Not In My Back Yard. Anhängare av Nimby (även om de inte vet om att de är det) brukar ofta använda felaktiga argument som till exempel att det är bättre att sprida ut staden, gärna i små förorter. Så alla får tillgång till natur. Detta gör istället att större landområden tas i anspråk för byggnation och folk tvingas till ökad bilanvändning, dessutom så flyttar man inte till staden för att komma närmare naturen.

Sen finns motrörelsen, Yimby (Yes in my back yard) som är postivit inställda till en förtätning av staden, gärna högt och mer spektakulärt. Man är också för att bygga ihop olika förorter med varandra. Man ser fördelar med att bo närmare varandra men också det faktumet att folk vill så.

Jonas Wahlin

Opinionsbildare

Svensk Opinionsbildning i Toppklass

Källa: https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/sa-manga-hemlosa-finns-i-stockholm/repsac!oG4Kqbbp2gv9D2BK4N0lQ/

Källa: https://www.dn.se/ekonomi/darfor-tar-det-tio-ar-att-bygga-lagenheter/

Källa: https://fastighetstidningen.se/nu-ger-stockholm-markanvisningar-utan-prislapp/

Källa: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/man-hittad-dod-i-lagenhet-efter-tre-ar

Källa: https://www.yimby.se/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *