Typ 1 Civilisation

Det finns en direkt länk mellan mängden energi som produceras och ett lands utveckling och välstånd. Utbildningsnivå, livslängd, inkomster, köpstyrka. Samhällen utvecklas i relation med möjlig energiproduktion. Hur ska man driva datorer och ladda elbilar utan tillräckligt med ström? Ett land utan energiproduktion eller tillräcklig import är ett fattigt land, där jobben oftast är enkla som valla får eller växtodling för hand. Sanitet är sämre för det finns inget avloppssystem eller vattenreningsverk, vilket får följden att sjukdomar sprids enkelt. Ungas studier blir lidande för att de inte har möjlighet att läsa läxor på kvällen då belysning saknas. Allt vi gör

Fortsätt läsa

Tak över huvudet

Att bo någonstans får nästan ses som en nödvändighet. Speciellt i ett kallt och regnigt land som Sverige. Trots detta så beräknas cirka 2500 personer vara hemlösa, bara i Stockholm stad. Så varför bygger man inte bara bostäder till de hemlösa, svaret är enkelt. Man vill inte. Anledningarna är flera. Främst så är de hemlösa inte en tillgång, utan en belastning. De är inte skattebetalare och många av dem har (eller får efter en tids hemlöshet) missbrukar problem. Att ge dem ett hyreskontrakt skulle betyda att kommunen skulle få betala för den, plus andra sociala kostnader. Då är det bättre

Fortsätt läsa

Gretas lista

Den svenska sensationen och klimataktivisten Greta Thunberg, som slutet av sommaren stod på sin karriärs höjdpunkt när hon inför världens ledare höll ett tårdrypande tal med uppmaningen att åhörarna skulle både skämmas och att ändra på sig (och ändra lagstiftning i respektive länder, helst utan några demokratiska röstningar får man förmoda). Lättare sagt än gjort, men låt oss gå igenom vilka förändringar hon egentligen vill ha. Kortfattat så tycker Greta (och hennes följare) att det är bra att strejka från skola och arbete (fridays for future), hon vill ha klimaträttvisa och hon är emot ekonomisk tillväxt. Gå mindre i skolan

Fortsätt läsa