Typ 1 Civilisation

Publicerad av

Det finns en direkt länk mellan mängden energi som produceras och ett lands utveckling och välstånd. Utbildningsnivå, livslängd, inkomster, köpstyrka. Samhällen utvecklas i relation med möjlig energiproduktion. Hur ska man driva datorer och ladda elbilar utan tillräckligt med ström?

Ett land utan energiproduktion eller tillräcklig import är ett fattigt land, där jobben oftast är enkla som valla får eller växtodling för hand. Sanitet är sämre för det finns inget avloppssystem eller vattenreningsverk, vilket får följden att sjukdomar sprids enkelt. Ungas studier blir lidande för att de inte har möjlighet att läsa läxor på kvällen då belysning saknas.

Allt vi gör i Sverige kräver energi, från att dricka kaffe med mjölk på morgonen till att ta tunnelbanan till jobbet (eller bil om du inte bor i ’Capital of Scandinavia’). I snitt använder vi 55MWh per person (2017), där M står för Mega (miljon) alltså, 55 miljoner watt timmar. Att jämföra med en 5W led lampa, som drar 5W per timme.

På en internationell skala kan den sammanlagda energiproduktionen på jorden översättas till en civilisations typ enligt Kardasjevskalan, efter den ryska astronomen Nikolaj Kardasjev. Målet var att jämföra andra potentiella civilisationer i universum mot vår egen.

De olika typerna är Typ 1, Typ 2 och Typ 3.

Typ 1 (10*16W) är att man tar tillvara på den potentiellt möjliga energin som kan produceras på jorden, detta skulle kunna uppnås genom massiv framtida utbyggnad av fusionkraftverk, utvinning av värme från vulkaner eller borra ner i manteln och använda den flytande magman som energikälla. Solpaneler i med hög verkningsgrad i omloppsbana runt jorden skulle också vara ett alternativ, i större skala.

Typ 2 (10*26W) är att man tar tillvara på den potentiellt möjliga energin som produceras i ett (vårt) solsystem. Metoder att uppnå detta är att direkt använda solen som energikälla genom att avlägsna delar och använda i eget kraftverk. Eller bygga en Dyson-sphere, en fast installation av solceller som byggs runt solen och kan ta upp maximalt med solenergi.

Typ 3 (10*36W) är att man tar tillvara på den potentiellt möjliga energin som produceras i en (vår) galax, Vintergatan. Metoderna är liknande som typ 2, men i större skala. Andra sätt att utvinna högre mängd kan vara att blanda artificiell antimateria med vanlig materia, i storlek med en stjärna. Eller dra nytta av naturliga fenomen som Supernovor (Slutskedet i en stor stjärnas liv) eller Quasarer (Galaxkärna i kontakt med större svart hål).

För tillfället bedöms människans civilisations vara 0,7. Men det ökar.

Vad ska vi med alla energi då? Ja använda för våra egna syften såklart.

Transport och produktion av framtidens teknologi, utrotning av svält och stop mot icke människofördelaktiga ändringar av jordens ekologi. Dessutom om människan ska utforska solsystemet och bedriva utvinning av råvaror från asteroider och andra himlakroppar krävs energi för utveckling, byggnation och användning av de raketer och andra färdsätt som krävs. Mycket energi.

Jonas Wahlin

Opinionsbildare

Svensk Opinionsbildning i Toppklass

Källa: https://en.wikipedia.org/wiki/Kardashev_scale

Källa: https://www.energimyndigheten.se/statistik/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *