Vad det handlar om nu

Vi kan börja med en av de tråkiga nyheterna, du kommer sannolikt få corona. Men du kommer också klara dig utan skador och inte drabbas allvarligare än vid en vanlig förkylning, om du inte tillhör någon av riskgrupperna. När du varit sjuk kommer du vara immun mot denna variant av corona och ha ett bättre immunförsvar till nästa säsong. Idag är det den 14:e mars 2020 och flertalet länder i Europa har stängt eller ska stänga sina gränser för att försöka hindra coronavirusets fortsatta spridning, eller inflödet i landet från länder med stort antal smittade. I varuhus och affärer har

Fortsätt läsa

40 dagar

Karantän kommer från det italienska ordet Quarantena, som betyder 40. Det var också antalet dagar som fartyg som anlände till hamnar under medeltiden kunde var tvungna att vänta innan de kunde gå i hamn, för att bevisa att de inte förde med sig några smittosamma sjukdomar. Funktionen karantän fungerar så att personen som sätts i karantän antagligen blir frisk, med kroppens egna immunförsvar eller dör. I båda fallen minskar risken för vidare spridning. I Sveriges regleras karantän av smittskyddslagen, som har i syfte att skydda befolkningen från smittsamma sjukdomar. Lagen ger möjlighet till att isolera människor som har allmänfarlig sjukdom,

Fortsätt läsa

En ny bostadsmarknad som balanserar utbudet mot efterfrågan – bidrag och subventioner del 3

Vägen till en fungerande bostadsmarknad med tillgängliga bostäder är lång och resultat kommer med en tidsfördröjning. Detta förslag kommer är 3 delar som kan sammanfattas som omfattande förändringar mot en tydlig marknadslösning. Första delen är att skapa en vitlista istället för svartlista med byggzoner, den andra är ett regelverk som möjliggör byggnationer för en realistisk marknad, och det tredje är en utfasning av subventioner och införande av fri hyressättning. Vi kan börja med att fastslå att en bostad är en vara som vilken annan, ja i Sverige så behöver alla någonstans att bo, på samma sätt som alla behöver äta

Fortsätt läsa

Hyressubventioner och bostadsbrist – bidrag och subventioner del 2

En fungerande marknader bär sina egna kostnader, oavsett om det gäller apelsiner, mjölk eller bostäder. En icke funktionell marknad, t ex av prissättningsmanipulation eller regleringar och pristak skapar underskott eller överskott. Fel vara till fel pris. Det finns ingen annan än den som ska köpa eller konsumera varan som kan bestämma vad som är ett rimligt pris. Att man från politiskt håll gärna vill styra konsumtionsmönster bottnar i en stor oförmåga om politikernas egna tro på sin förträfflighet och en vilja att göra sig själva betydelsefulla. Det är lika larvigt att tro att Stefan Löfven kan sätta rätt pris på

Fortsätt läsa

Helikopterpengar och bidragsberoende -bidrag och subventioner del 1

Att ge någon något utan krav på motprestation är inte till fördel för varken den som ger eller den som får. Det istället förstärker de befintliga anledningarna till att personen befinner sig i en utsatt situation och fördjupar svårigheterna att ta sig ur den. Man tar helt enkelt bort incitament för att kämpa och de naturliga konsekvenserna som uppstår av ens val. Vidare så förminskar processen personen och behandlingen förvandlar den till en ej helt vuxen, utan gör den till ett barn. Och i värsta fall ett bortskämt barn med höga krav på rättigheter men helt ovillig att ta på

Fortsätt läsa

Berättelsen om apelsinerna

En mörk oktoberdag träffades politikerna Anki, Steffi och Yva och pratade om Apelsiner. Apelsiner är ju bra, säger Anki. Både gott och nyttigt med c-vitamin, inflikar Steffi, och det behövs ju i mörka Sverige, c-vitamin alltså. Apelsiner är nått som alla borde äta mer av. Men priserna, är inte de alldeles för höga? Säger Yva. Ja, till och med jättehöga. Folket har inte råd att äta så många, bara de rika. Hmm, säger Steffi, ja du har en poäng, vad ska vi göra åt det då? Så de satt ner en stund i soffan och kliade sig i skägget, plötsligt

Fortsätt läsa

E-kronan är dödfödd

Riksbanken kom 2017 med idén om en e-krona eller elektronisk krona. En CBDC, Central Bank Digital Currency som det heter på engelska. Riksbanken skulle då bli den första etablerade centralbanken som gav ut en digital valuta. Frågan skulle utredas och så beslut om och hur man kunde gå vidare skulle kunna tas i slutet av 2019. Så blev det inte. Det har funnits flera idéer om vad en CBDC skulle kunna vara. Allt ifrån en form av Bitcoin, alltså ett investeringsobjekt utan koppling eller uppbackning av något fysisk objekt. Problemet är att just bitchain valutorna är skapade för att ingen

Fortsätt läsa

Jag är kvar

Hej alla läsare, jag har inte försvunnit! Utan kände där i slutet av november att jag hade satt lite för höga ambitioner, Att jobba heltid och att skriva en (1) text per dag inklusive efterforskningar, intervjuer mm blev helt enkelt för mycket. Nya planen är att skriva 1-2 texter per vecka om olika ämnen som jag tycker är intressanta. Tack för ditt stöd! Jag önskar era alla God Jul! Jonas Wahlin Opinionsbildare Julafton varje vecka

Fortsätt läsa

Nytta med sanningen

Hur kommer man någonstans man vill komma? Med en tanke, eller till en plats. Man kan inte börja med att tro att man redan är där. Utan man måste gå varje litet steg för att komma dit. Annars kommer man aldrig dit och man får aldrig nått svar på ens tankegångar. Det gäller att ta första steget. Utgångspunkten måste vara att man inte vet. För att kunna få veta måste man ställa relevanta frågor, applicera en metod och undersöka saken. Tidskrävande, svårt, dessutom så kanske du får helt andra svar än du ville. Eller inga alls. Men det är trots

Fortsätt läsa

4 problem att lösa inför rymdkolonisation

”Space, the final frontier” säger Piccard, kapten på forskningsrymdskeppet Enterprise i serien ’Star Trek – the next generation”. Rymden, den sista eller senaste platsen att utforska. Och utforska ska vi, men det är en bit kvar tills dess, och flera problem återstår att lösa. Sedan mitten av 1900-talet har människan haft ambitioner att besöka den övre delen av stratosfären och längre bort, det vi kallar rymden. Den internationella rymdstationen ISS är del av ett internationellt samarbete mellan USA, Ryssland, Canada, Japan samt ett antal europeiska länder. Den har sedan dess första modul sköts upp 1998 fungerat som ett laboratorium och

Fortsätt läsa